wpid-img_20141014_195326.jpg

Happy Birthday to Uri magnae Cho Kyuhyun (kemarin) dan Uri Leader aka Song Hyejin aka author gyumontic hehehehe

Untuk Hyejin onnie, semoga makin mesra sama Kyuhyun ya.

Amin! kekekeke

Semoga makin produktif bikin FFnya ya kak.

Amin! kekeke

Love you!❤